Bio


Sergey Pantsirev was born in Moscow, Russia, on 30th of July 1969. He is a graduate of Moscow Power-Engineering Institute with a Master's degree in Computer Science. As a prominent IT professional he was honored with The National Internet Award of Russia in 2002. Later in that year Sergey became a founder and CEO of Yauza Software, an international IT company based in London.

His literary debut was Reflections, a collection of early poems published in Moscow in 1994, followed by a few literary magazine publications. A more substantial volume of his poetry, Present Perfect, has been published in Saint Petersburg, Russia, in 2004.

As a translator, Sergey participated in a large anthology of Bulgarian poetry and contributed to an anthology in memoriam Joseph Brodsky. A number of his translations from American, British, Bulgarian and Hungarian authors were published in Russia.

In 2014 Sergey Pantsirev moved to Hungary where he lives in Budapest and continues his literary work. In 2017 he published a non-fiction essay about Hungarian wine and winemaking. Following a few publications in literature magazines, a bilingual Russian/Hungarian volume titled Short Waves has been released in Budapest in 2021, featuring an extensive collection of his old and new poems, as well as Hungarian translations. In 2022 Sergey participated in the UNESCO World Poetry Day festival in Warsaw, representing Hungary.

He is a member of Hungarian PEN Club and Moscow Writers' Union. An avid traveller, he took part in a number of marathon races worldwide.

Sergey is married to Anna, an artist of Oriental painting.

 

 

Main Publications


Books

2021: Short Waves, poetry, bilingual (Russian and Hungarian), ISBN 978-615-6285-07-2

2017: Hungarian Wine: Tokaj, Balaton, Badacsony, Sopron. Nonfiction, in Russian, ISBN 978-1-51-363170-7

2004: Present Perfect: Poems of 10,000 Days, poetry, in Russian, ISBN 5-93682-147-1 [website]

1994: Reflections, a collection of early poems, in Russian

 

Anthologies

2023: Örömutazás, poetry translations by Judit Vihar, bilingual (Hungarian and Russian), ISBN 978-615-6555-67-0

2015: Of Those Who Have Not Forgotten Me: in memoriam Joseph Brodsky, poems and interviews ed. by Valentina Polukhina, in Russian, ISBN 978-5-904255-27-5

2010: Joseph Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries, ed. by Valentina Polukhina, in Russian, ISBN 978-5-7439-0139-5

2007: Century To Century: Bulgarian Poetry ed. by Sergey Glovyuk, bilingual (Bulgarian and Russian), ISBN 5-94862-022-0

 

Literary Journals

2023: Inostrannaya Literatura No. 8, 2023, Haiku by Judit Vihar, translations from Hungarian and a foreword, in Russian

2023: Ulitka No. 24, 2023, haiku and tanka, in Russian

2023: Bawülon Nr. 3/2023 (51), poetry, in German (translated by Peter Gehrisch)

2023: Magyar Múzsa No. 28, 2023, poetry, in Hungarian (translated by György Mandics)

2022: Ulitka No. 23, 2022, Poems by Judit Vihar, translations from Hungarian, in Russian

2022: Poezja dzisiaj Nr. 152, April 2022, poetry, in Polish (translated by Jerzy Paruszewski)

2021: Irodalmi Jelen Vol XXI No 237, July 2021, poetry, in Hungarian (translated by Peter Langi and György Mandics)

2019: Yunost No. 6, 2019, Poems by György Mandics, translations from Hungarian, in Russian

2018: Irodalmi Jelen Vol XVIII No 204, 2018, poetry, in Hungarian (translated by Gizella Csisztay and György Mandics)

2011: Agenda Vol 46 No. 2, 2011, poetry, in English (translated by Richard McKane)

2007: Studenchesky Meridian Vol 9, 2007, poetry, in Russian

2004: Oktyabr No. 12, 2004, poetry, in Russian

 

 

Életrajz


Pantsirev Szergej 1969. július 30-án Moszkvában született. A Moszkvai Energetikai Egyetem Informatikai karán diplomázott. Informatikusként és projekt managerként dolgozott, 2002-ben Orosz Nemzeti Internet Díjat kapott. Ugyanabban az évben megalapította Yauza Software nevű nemzetközi cégét, amelynek ügyvezető igazgatója lett, és amely az európai és amerikai szoftver piacon tevékenykedett.

Költőként “Reflexiók” című korai kötetével debütált, amely 1994-ben jelent meg Moszkvában, ezt számos publikáció követte különböző irodalmi folyóiratokban. Későbbi műveit tartalmazó “Jelenkor” című kötetét 2004-ben adták ki Szentpéterváron.

Műfordítói minőségében Szergej részt vett egy bolgár költészeti gyűjtemény orosz nyelvre való fordításában. A 2005-ben, Oroszországban kiadott kötet a “Századról századra” címet kapta. Versei és műfordításai szerepeltek “Joszif Brodszkij a kortársak szemében” című 2006-os antológiában, valamint az “Akik nem felejtettek el” című 2015-ös Brodszkij emlék gyűjteményben. Számos mű jelent meg Szergej fordításában angol, amerikai, bolgár és magyar költők tollából.

2014-ben Szergej Pantsirev Budapestre költözött, ahol folytatta irodalmi munkásságát. 2017-ben adták ki könyvét a magyar borokról, magyar borászatról orosz nyelven az orosz közönség számára. Szergej számos verse jelent meg magyar fordításban irodalmi folyóiratokban. 2021-ben “Rövid hullámok” címen publikálták Budapesten legújabb kötetét, amely régi és új verseit tartalmazza magyar és orosz nyelven. 2022-ben Magyarországot képviselte az UNESCO költészet világnapi fesztiválján Varsóban.

Tagja a Nemzetközi PEN Club magyar szervezetének és a Moszkvai Írók Szövetségének. Sokat utazik, és számos nemzetközi maratoni futóversenyen vett részt.

Felesége, Anna festőművész, érdeklődésének középpontjában a keleti művészetek állnak.

 

 

Főbb kiadványok


Könyvei

2021: “Rövid hullámok”. Versek két nyelven (magyar és orosz), Budapest, ISBN 978-615-6285-07-2 [honlap]

2017: “Magyarország borai”. Orosz nyelven, Moszkva, ISBN 978-1-51-363170-7

2004: “Jelenkor: tízezer nap lírai versei”. Orosz nyelven, Szentpétervár, ISBN 5-93682-147-1 [honlap]

1994: “Reflexiók”. Korai versgyűjtemény, orosz nyelven. Moszkva.

 

Antológiákban

2023: “Örömutazás”, Vihar Judit versforditasai, két nyelven (magyar és orosz), ISBN 978-615-6555-67-0

2015: “Akik nem felejtettek el: in memoriam Joszif Brodszkij”, versek és műfordítások, szerkesztette Valentyina Poluhina, orosz nyelven, ISBN 978-5-904255-27-5

2010: “Joszif Brodszkij a kortársak szemében”, műfordítások, szerkesztette Valentyina Poluhina, orosz nyelven, ISBN 978-5-7439-0139-5

2007: “Századról századra: bolgár költészet”, műfordítások, szerkesztette Szergej Glovjuk, két nyelven (bolgár és orosz), ISBN 5-94862-022-0

 

Folyóiratokban

2023: Inosztrannaja literatura (A külföldi irodalom), Oroszország, 8. szám, 2023, Vihar Judit haikui Szergej Pantsirev fordításban és előszó, oroszul

2023: Ulitka (A csiga), Oroszország, 24. szám, 2023, haikuk és tankák, oroszul

2023: Bawülon, Németország, Nr. 3/2023 (51), versek, németül, Peter Gehrisch fordításai

2023: Magyar Múzsa 28 sz.(2023. június), versek, magyarul, Mandics György fordításai

2022: Ulitka (A csiga), Oroszország, 23. szám, 2022, Vihar Judit versei Szergej Pantsirev fordításban, oroszul

2022: Poezja dzisiaj (A költészet ma), Lengyelország, Nr. 152 (2022. április), versek, lengyelül, Jerzy Paruszewski fordítása

2021: Irodalmi Jelen 21. évf. 237. sz. (2021. július), versek, magyarul, Lángi Péter és Mandics György fordításai

2019: Junost (Az ifjúság), Oroszország, 6. szám, 2019, Mandics György versei Szergej Pantsirev fordításban, oroszul

2018: Irodalmi Jelen 18. évf. 204. sz. (2018. október), versek, magyarul, Csisztay Gizella és Mandics György fordításai

2011: Agenda (Menetrend), Egyesült Királyság, 46.2. szám, 2011, versek, angolul, Richard McKane fordításai

2007: Sztudencseszkij meridian (A diákok meridiánja), Oroszország, 9. szám, 2007, versek, oroszul

2004: Oktjabr (Október), Oroszország, 12. szám, 2004, versek, oroszul

 

 

Биография


Сергей Панцирев родился в Москве 30 июля 1969 года. Окончил Московский Энергетический институт с дипломом по специальности «Вычислительная техника». Работал ИТ-специалистом и менеджером интернет-проектов, в 2002 году был удостоен Национальной интернет-премии России. В том же году Сергей стал основателем и руководителем британской компании Yauza Software, работавшей на рынке программного обеспечения в Европе и США.

Его литературным дебютом стал сборник «Рефлексия», опубликованный в 1994 году, за которым последовали публикации в нескольких литературных журналах. Сборник более поздних стихотворений «Настоящее время» был издан в Санкт-Петербурге в 2004 году в издательстве «Геликон».

В качестве переводчика Сергей участвовал в антологии болгарской поэзии «Из века в век», вышедшей в 2005 году. Также его стихи и переводы вошли в издание «Иосиф Бродский глазами современников» (2006) и антологию памяти Бродского «Из незабывших меня» (2015). Опубликован ряд переводов Сергея из английских, американских, болгарских и венгерских поэтов на русский язык.

В 2014 году Сергей Панцирев переехал в Венгрию, где продолжил литературную деятельность. В 2017 году вышла его книга о венгерском вине и виноделии, литературные журналы опубликовали несколько переводов стихотворений Сергея на венгерский язык. В 2021 году в Будапеште издан сборник «Короткие волны», содержащий его старые и новые стихи на русском языке и в переводах на венгерский. В 2022 году Cергей участвовал в фестивале Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО в Варшаве в составе венгерской делегации.

Состоит в венгерском отделении ПЕН-клуба и в Союзе писателей Москвы. Много путешествует, участвовал в нескольких международных марафонских забегах.

Жена Анна — художник восточной живописи.

 

 

Публикации


Книги

2021: Короткие волны, стихи, двуязычное издание, на русском и венгерском языках, ISBN 978-615-6285-07-2

2017: Вина Венгрии: Токай, Балатон, Бадачонь, Шопрон. сборник статей, на русском языке, ISBN 978-1-51-363170-7

2004: Настоящее время: лирика 10 000 дней, стихи, на русском языке, ISBN 5-93682-147-1 [cайт]

1994: Рефлексия, сборник ранних стихотворений, на русском языке

 

Антологии

2023: Örömutazás, поэтические переводы Ю. Вихар, на венгерском и русском языках, ISBN 978-615-6555-67-0

2015: Из незабывших меня: Иосифу Бродскому in memoriam, стихи, переводы, под ред. В. Полухиной, на русском языке, ISBN 978-5-904255-27-5

2010: Иосиф Бродский глазами современников, переводы стихотворений и интервью, под ред. В. Полухиной, на русском языке, ISBN 978-5-7439-0139-5

2007: Из века в век: болгарская поэзия, переводы, под ред. С. Гловюка, на болгарском и русском языках, ISBN 5-94862-022-0

 

Литературные журналы

2023: Иностранная литература №8, 2023, хайку Юдит Вихар из книги «Радость странствий», перевод с венгерского и вступление, на русском языке

2023: Улитка №24, 2023, хайку и танка, на русском языке

2023: Bawülon Nr. 3/2023 (51), стихи, на немецком языке (перевод П. Гериша)

2023: Magyar Múzsa №28, июнь 2023, стихи, на венгерском языке (перевод Д. Мандича)

2022: Улитка №23, 2022, Стихотворения Юдит Вихар, перевод с венгерского, на русском языке

2022: Poezja dzisiaj Nr. 152, апрель 2022, стихи, на польском языке (перевод Е. Парушевского)

2021: Irodalmi Jelen Vol XXI No 237, июль 2021, стихи, на венгерском языке (перевод П. Ланги и Д. Мандича)

2019: Юность №6, 2019, Стихотворения Дьёрдя Мандича, переводы с венгерского, на русском языке

2018: Irodalmi Jelen Vol XVIII No 204, октябрь 2018, стихи, на венгерском языке (перевод Г. Чистаи и Д. Мандича)

2011: Agenda Vol 46 No 2, 2011, стихи, на английском языке (перевод Р. Маккейна)

2007: Cтуденческий меридиан №9, 2007, cтихи, на русском языке

2004: Октябрь №12, 2004, стихи, на русском языке